Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Governance a compliance

Compliance politika společnosti OSTROJ a.s.

Naše společnost je postavena na tradičních hodnotách, kterých si vážíme, a proto klademe velký důraz na dodržování právních předpisů, etických zásad a na svou společenskou odpovědnost.

 

Ochrana a udržování dobrého jména společnosti je pro nás nejvyšší prioritou.  Chceme být silnou značkou, a proto je „Politika společnosti“ zaměřena na vysokou kvalitu našich výrobků a služeb, péči o životní prostředí, účelné hospodaření s energií, bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců při práci, ochranu dat a udržitelný rozvoj.

 

Snažíme se vytvářet prostředí, ve kterém je odmítáno jakékoliv protiprávní jednání a jsou dodržovány etické zásady. Všichni zaměstnanci jsou povinni jednat v souladu se závaznými pravidly, která jsou definována v právních předpisech, v našem „Etickém kodexu“ a ve vnitřních přepisech společnosti. Úcta a vzájemný respekt jsou pro nás zásadní.

 

Netolerujeme protiprávní jednání a snažíme se učinit vždy vše pro to, aby takovéto jednání bylo eliminováno. V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů jsme zavedli „Vnitřní oznamovací systém“ pro hlášení protiprávního jednání.

 

Jsme si také vědomi naší „Společenské odpovědnosti“, a to nejen vůči našim zaměstnancům, které považujeme za členy jedné velké OSTROJácké rodiny, ale také vůči regionu, ve kterém naše společnost sídlí a podnikatelsky působí, a lidem, kteří zde žijí a pracují.

 

Politika společnosti

 

Etický kodex

 

Vnitřní oznamovací systém

 

Společenská odpovědnost