Cookie Consent by Free Privacy Policy website

OSTROJ pokračuje v investicích do energetických úspor

OSTROJ pokračuje v investicích do energetických úspor. Loni ušetřil téměř 3 miliony Kč

(Tisková zpráva) OSTROJ čelí v posledních letech rapidnímu nárůstu nákladů na energie, a to v desítkách milionů korun. V roce 2023 se tak OSTROJ zaměřil na úspory ve snižování spotřeby energie, například ve formě investic do fotovoltaické elektrárny nebo projektu na optimalizaci nové zinkovací linky.

 

V minulém roce zaplatil OSTROJ za plyn a elektřinu bezmála 70 milionu korun, což je sice o více než polovinu méně než v krizovém roce 2022, ale pořád o více než 50 % oproti roku 2021, tedy předtím, než energetická krize naplno vypukla.

 

Významné finanční úspory přineslo inovativní využití frekvenčních měničů pro regulaci výkonu u čerpadel nové zinkovací linky - celkem 1,4 milionu korun. Spuštěním fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 500 kWp do provozu v dubnu 2023 dosáhla opavská společnost úspory ve výši 1,6 milionu korun.

 

„Vlastní fotovoltaikou v současnosti pokrýváme asi 3,2 % naší roční spotřeby elektrické energie. V následujících letech plánujeme vybudovat další fotovoltaickou elektrárnu a dostupný výkon navýšit o další 1000 kWp," komentuje Aleš Martínek, generální ředitel společnosti OSTROJ a dodává: „Energetické úspory mají pozitivní dopad i na životní prostředí. Využíváním FVE jsme snížili emise CO2 o 81 tisíc kg za rok."

 

Další kroky do budoucna

Konkrétní zrealizované projekty ve společnosti OSTROJ ukazují, že investice do obnovitelných zdrojů energie a modernizace technologií přinášejí nejen vyčíslitelné energetické a finanční úspory, ale mají pozitivní dopad i na životní prostředí. Aleš Martínek k tomu dodává: „Situace na trhu s energiemi je stále obtížná a těžko předvídatelná, ale OSTROJ se k tomu od začátku staví čelem. Od vypuknutí energetické krize se aktivně snažíme vlastními projekty a opatřeními tuto situaci řešit. V investicích do snížení energetické náročnosti naší výroby, snížení jejich dopadů na naše životní prostředí a zajištění větší energetické soběstačnosti budeme pokračovat i do budoucna."

 

Pro rok 2024 má opavská strojírenská společnost připravené další projekty zaměřené na snižování energetické náročnosti. Plánuje nákup nových kompresorů na výrobu stlačeného vzduchu, s plánovanou roční úsporou nákladů ve výši 700 tisíc korun ročně. Současně se připravuje na výměnu transformátorů, která by měla přinést roční úsporu ve snížení ztrát elektrické energie ve výši 380 tisíc korun na každém z nich. Aktuálně již proběhla výměna dvou z plánovaných dvanácti.

 

„V následujících dvou letech budeme intenzivně pracovat na rozsáhlém projektu přechodu od využití pitné vody pro technologické účely na upravenou vodu z našeho vlastního podzemního zdroje. Cílem je pokrýt až 100 % naší stávající spotřeby," doplňuje Jan Müller, energetik společnosti OSTROJ.Fotogalerie