Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Lokální distribuční soustava

Distribuce elektřiny

OSTROJ a.s. je držitelem licence na distribuci elektřiny na vymezeném území specifikovaném touto licencí.

 

V souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. – Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), byla vypracována, ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem, "Pravidla provozování lokální distribuční soustavy" . Stanovují základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k lokální distribuční soustavě v areálu OSTROJ a.s., pro její užívání a jsou závazná pro všechny uživatele LDS.

 

Nedílnou součástí Pravidel provozování lokální dostribuční soustavy specifikující provádění některých ustanovení energetického zákona na základě vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu. Aktuální znění zákona č.458/2000 Sb., včetně aktuálního znění prováděcích vyhlášek k zákonu č.458/2000 Sb., je uvedeno na webových stránkách Energetického regulačního úřadu www.eru.cz.

 

 

 

Kontakty

Provozovatel
OSTROJ a.s.
E-mail: info@ostroj.cz

Tel: +420 553 872 111


Správce
Jan Müller
Tel.: +420 733 621 362
E-mail: jan.muller@ostroj.cz