Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Výrobně technické podmínky

Výrobně technické podmínky vylučování povlaků

Kvalita a vzhled povlaku se odvíjí od kvality vstupního materiálu, jeho znečištění a konstrukčního řešení.

 

Norma ČSN EN ISO 19598 udává ke znečištění dílců následující:

„Součásti určené k pokovení nesmí mít žádné vady materiálu, zpracování nebo povrchu, které by mohly nepříznivě nebo nepředvídatelně ovlivnit ochranu proti korozi a/nebo vzhled povlaku. Veškeré cizí látky (např. korozní produkty nebo okuje, olej, tuk, nečistoty atd.) musí být z povrchu součástí beze zbytku odstranitelné běžnými postupy čištění a předúprav.“

 

Mezi problematická řešení patří slepé otvory/závity, falcované plechy, kapilární spoje, porézní svary, vzduchové kapsy, nedostatečně dimenzované otvory pro nasávání vzduchu a výtokové otvory. Nevhodná konstrukce dílů, z hlediska následné povrchové ochrany, může nepříznivě ovlivnit výsledný vzhled povrchové úpravy a případně snížit korozní odolnost.

 

Je potřeba rovněž volit materiál vhodný k pozinkování nejen z hlediska chemického složení, ale stupně a podstaty znečištění povrchu výrobků určených k pokovení.

 

Silně zokujené dílce zvyšují nároky na předúpravu, zejména na dobu moření v kyselinách (zvýšené riziko vzniku vodíkové křehkosti). Stejně tak silné zamaštění v závislosti na jeho podstatě zvyšuje nároky na odmašťování dílců před samotným pokovením.

 

V případě, že si nejste jisti s vhodností konstrukčního řešení, popř. s vhodností použitých materiálů při výrobě dílců jsou vám naši pracovníci k dispozici pro konzultaci a návrh vhodného řešení.