Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Galvanické zinkování na závěsové lince

 

Velikost závěsového okna

4000×1500×550 mm

 

Maximální hmotnost dílce

450 kg

 

Základní materiál

Ocel

 

Tloušťka vrstvy

8-12 mikronů (standardně)

 

 

Popis technologie

Zinkový povlak je vyloučen z roztoku elektrolytu, do něhož je přiváděn předepsaný proud. Díky vloženému napětí dochází k elektrolýze a tím k pohybu kationtů zinku směrem k záporně nabité katodě (výrobku) a následnému vyloučení zinku na povrchu, jenž je určen k pokovení. Vyloučený povlak chrání upravený materiál katodickou ochranou. Zinek se chová jako obětovaná anoda a tento méně ušlechtilý kov chrání ocelové výrobky před korozním napadením.

 

Používáme alkalické bezkyanidové zinkovací lázně, které se vyznačují velmi dobrou vyrovnávací schopností a jsou tedy vhodnější pro tvarově rozmanité výrobky. Oproti např. slabě kyselým elektrolytům je dosahováno vyšší rovnoměrnosti vyloučené vrstvy.

Samotný zinek je velmi reaktivní, z tohoto důvodu jsou povlaky pro zajištění korozní odolnosti v rámci procesu dále upravovány/pasivovány. Pro maximální možnou ochranu lze předepsat také utěsnění (lakování) pasivovaných vrstev speciálním přípravkem.

 

 

Všechny výše popsané následné úpravy lze opatřit utěsňovacím lakem, který dále navyšuje korozní odolnost o zhruba 100 hodin testu neutrální solnou mlhou. Požadovanou korozní odolnost je vhodné konzultovat a zvolit kombinací vhodné tloušťky, pasivace a případného utěsnění.

 

Ověření korozní odolnosti se provádí testy v korozních komorách. U povlaku zinku se sledují dva typy koroze. Bílá koroze (napadení povlaku zinkem) a červená koroze (napadení základního materiálu).

 

Technologie galvanického zinkování má svá úskalí a z tohoto důvodu je potřeba dbát na vhodný návrh konstrukce výrobků. O tom více v sekci Výrobně technické podmínky.

Fotogalerie