Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

 

 

Zpět

Vzdělávání a odborný rozvoj

1. ADAPTAČNÍ A ZAŠKOLOVACÍ PROCES PŘI NÁSTUPU ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU

Noví zaměstnanci, kteří nastoupí do pracovního poměru se účastní adaptačního nebo zaškolovacího procesu, aby ve stanovené době efektivně zapojili do života a dění ve společnosti.
U technických profesí se jedná o adaptační proces, jehož účelem je seznámení zaměstnance s pracovní náplní a povinnostmi.

U dělnických profesí se jedná o zaškolovací proces, jehož účelem je teoreticky i prakticky připravit zaměstnance na práci na konkrétním pracovišti (stroji).

2. VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÝ ROZVOJ V OSTROJ a.s.

Společnost OSTROJ a.s. investuje každý rok nemalé finanční prostředky do vzdělávání svých zaměstnanců.
Vzdělávání se dělí do těchto oblastí:

  • zákonná (jeřábník, vazač, řidič referentských vozidel, svářečské zkoušky pro svařování několika metodami.),
  • jakostní (destruktivní a nedestruktivní zkoušení, metrologie, ISO aj.),
  • odborná (měkké dovednosti, semináře, konference, odborná školení THP a dělníků aj.),
  • jazyková (jazyk anglický, německý, ruský, španělský, aj.).

3. ŠKOLICÍ STŘEDISKO

OSTROJ a.s. vybudoval vlastní školicí středisko, a to ve spolupráci s Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu, jehož účelem je zajistit technickou podporu při vzdělávání zaměstnanců ve společnosti. V této místnosti jsou realizována školení v oblasti měkkých dovedností (prezentační dovednosti, komunikace…. ), tvrdých dovedností (školení referentských vozidel, školení BOZP….) a rovněž i vzdělávání jazykové.

Školící středisko je vybaveno moderní technikou a kapacitou míst pro 56 osob.

4. REKVALIFIKACE

OSTROJ a.s. rovněž dlouhodobě spolupracuje s Úřadem práce a institucemi zabývajícími se rekvalifikacemi. Je proto možné vykonávat praktickou část dané rekvalifikace přímo ve výrobních prostorách naší společnosti. Mezi nejčastěji realizované rekvalifikace v naší společnosti patří Obsluha CNC. Po úspěšném absolvování rekvalifikace může dojít v případě volné pracovní pozice i ke konkrétní pracovní nabídce.

5. PROJEKTY

-  „Vzdělávejte se“,

-  „Vzdělávejte se pro růst!“,

-  „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců",

- Grantový projekt EDUCA II – „Rozvoj specifických kvalifikací v oblasti mechanizovaných výztuží a zápustkových výkovků“,

- Grantový projekt EDUCA III – „Rozvoj specifických kvalifikací pro výrobu unikátního důlního zařízení do hlubinných dolů a komponentů ze specifických materiálů pro vědecké instituce“.

Následujte nás
Copyright © OSTROJ a.s., 2012. | Mapa stránek
OSTROJ a.s. - významný výrobce důlních strojů a dalších strojírenských produktů s více než 60-ti letou tradicí výroby.
design by EVici tvorba www stránek a e-Shopů, System UPgates