Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

 

 

Zpět

Pluhové soupravy

PL 738V

Pluhové soupravy, které společnost OSTROJ a.s. vyrábí již déle než 50 let, jsou určeny k dobývání uhlí v horizontálních i úklonných slojích do úklonu 40° s pevností uhlí do 40 MPa, a mocnostech slojí od 0,6 m do 1,8 m.

Pluhové soupravy společnosti OSTROJ a.s. dělíme na:

  • Kluzné pluhy
  • Vytrhávací pluhy

Kluzné pluhy

U kluzného pluhu je pluhové těleso vedeno řetězem umístěným na pilířové straně dopravníku. V porovnání s vytrhávacím pluhem se vyznačuje nižším pasivním odporem vedení, z čehož plyne vyšší efektivita vlastního procesu rozpojování uhlí. Kluzné pluhy jsou úspěšně nasazovány při dobývání pevnějšího uhlí a slojí větších mocností.

Vytrhávací pluhy

Těleso vytrhávacího pluhu se upevňuje na stabilizační desku, která se pohybuje pod dopravníkem - je dělená a kloubově spojena tak, aby mohla snáze překonávat nerovnosti počvy. Krytý tažný řetěz se nachází na závalové straně dopravníku. Vytrhávací pluh  představuje ideální řešení pro dobývání uhelných slojí menších pevností a s pevnější počvou. Uplatňuje se především ve slojích o nižších mocnostech, kde díky své konstrukci umožňuje snadnou údržbu a kontrolu  vodících řetězů umístěných na závalové straně dopravníku.

Základní části pluhových souprav

Pluhová souprava je vedena po hřeblovém dopravníku s atypicky řešenou tratí pomocí řetězu umístěného na pilířové nebo závalové straně. Rozpojovací orgán ve stěnovém porubu představuje samotné těleso pluhu s rozpojovacími noži. Dle konkrétních geologických podmínek se nasazují hřeblové dopravníky s uzavřenou nebo otevřenou spodní větví. Pluhové těleso se vyznačuje stavebnicovou konstrukcí tvořenou základním tělesem a odpovídajícími mezikusy.

Ve slojích s pevným uhlím probíhá pluhování na plnou mocnost, v méně pevném uhlí a ve slojích s dobrou odlučností od stropu stačí pluhem rozpojovat spodní část sloje.

V závislosti na mocnosti sloje a důlních podmínkách mohou být pluhové soupravy provozovány:

Následujte nás
Copyright © OSTROJ a.s., 2012. | Mapa stránek
OSTROJ a.s. - významný výrobce důlních strojů a dalších strojírenských produktů s více než 70-ti letou tradicí výroby.
design by EVici tvorba www stránek a e-Shopů, System pronájem e-shopu Upgates