info@ostroj.cz

 +420 553 872 111

Back

Zestawy strugowe

Wyrywające zestawy strugowe, które OSTROJ a.s. produkuje już ponad 50 lat, są przeznaczone do urabiania węgla w pokładach płaskich i pochyłych do nachylenia 40° z wytrzymałością węgla do 40 MPa oraz grubością pokładów od 0,6 m do 1,8 m. Korpus strugu jest o konstrukcji modularnej i składa się z korpusu podstawowego i odpowiednich części pośrednich.

Zestaw strugowy jest prowadzony po przenośniku zgrzebłowych z nietypowo rozwiązaną trasą za pomocą łańcucha umieszczonego po stronie filarowej lub zawałowej. Organem krzuszącym w ścianie jest sam korpus strugu z nożami kruszącymi. Według konkretnych warunków geologicznych przenośnik zgrzebłowy może posiadać zamknięty lub otwarty dolny bieg.

O ile zasada pracy się nie zmieniła, o tyle nieustatnnie przez lata wzrastała moc zainstalowana napędu, wielkość łańcucha strugowego oraz osiągana prędkość strugu. Rozwój odbywał się w kilku etapach rozwiązania konstrukcyjnego, przez dziesięciolecia istniały obok siebie liczne typy urządzeń strugowych, które były używane z większym czy mniejszym powodzeniem. Aktualnie używane są dwa typy urządzeń strugowych – jeden z prowadzeniem strugu i łańcuchem na filarze (tzw. strug ślizgowy) oraz drugi z prowadzeniem strugu i łańcuchem po stronie zawału (tzw. strug wyrywający).

Strug wyrywający

Strug wyrywający ma korpus zamocowany do płyty stabilizacyjnej, która porusza się pod przenośnikiem – jest ona dzielona i połączona przegubowo tak, aby mogła łatwiej pokonywać nierówności spągu. Łańcuch pociągowy jest kryty i znajduje się po stronie zawałowej przenośnika. Odpowiedni on jest do urabiania pokładów z węglem o mniejszej wytrzymałości i mocnym spągu. Zastosowanie znajduje w niższych pokładach, gdzie wtedy jest łatwiejszy dostęp do łańcuchów po stronie zawałowej.

Strug ślizgowy

Przy strugu ślizgowym korpus strugowy jest prowadzony po stronie filarowej, również łańcuch pociągowy znajduje się po stronie filarowej przenośnika. Strug ślizgowy nie ma płyty stabilizacyjnej pod przenośnikiem. W stosunku do strugu wyrywającego ulegają tu zmniejszeniu opory pasywne prowadzenia i większy udział doprowadzanej energii może być wykorzystany do samego kruszenia węgla. Dlatego lepiej się nadaje do urabiania węgla twardszego oraz większych grubości pokładu.

W wytrzymałym węglu trzeba podbierać na całej grubości pokładu, w mniej wytrzymały węglu i z dobrym odspajaniem od stropu wystarczy strugiem kruszyć dolną część pokładu.

W zależności od grubości pokładu oraz warunków górniczych zestawy strugowe mogą być eksploatowane:

Follow us
Copyright © OSTROJ a.s., 2012. | Site map
OSTROJ a.s. - významný výrobce důlních strojů a dalších strojírenských produktů s více než 70-ti letou tradicí výroby.
design by EVici tvorba www stránek a e-Shopů, System rental of online store UPgates