info@ostroj.cz

 +420 553 872 111

Back

Przenośniki zgrzebłowe

Ścianowe przenośniki zgrzebłowe są przeznaczone do ciągłego, jednokierunkowego transportu urobku w wydajnych ścianach eksploatowanych kombajnami węglowymi i obudowami zmechanizowanymi.

Przenośniki zbiorcze we współpracy z kruszarką i urządzeniem przesuwnym są przeznaczone do jednokierunkowego, ciągłego transportu urobku z wydajnych ścian.

Przenośniki zgrzebłowe dla robót przygotowawczych i otwierkowych są przeznaczone dla jednokierunkowego, ciągłego, prostolinijnego transportu urobku podczas drążenia chodników w węglu lub w węglu z przybierką skał towarzyszących od ładowarek z bocznym wysypem umieszczonych w przodku, i to aż do przesypu na przenośnik taśmowy. Względnie przenośniki te można wykorzystać do wynoszenia przepadu koło zsypów i in. Skonstruowane są one do zawieszenia na samodzielnym odcinku kolejki podwieszanej z częścią zasypową ułożoną na spągu oraz do przemieszczania w całości środkami pociągowymi według postępu przodka.

Trasa przenośnika zgrzebłowego jest złożona z koryt, w których obiegają łańcuchy o wysokiej wytrzymałości. Na łańcuchach są zamocowane zgrzebła, które podczas ruchu łańcucha garną urobek w korycie przed sobą na koniec przenośnika zgrzebłowego do kolejnego urządzenia transportowego.

Wszystkie typy są rozwiązane w sposób modularny umożliwiający prosty i szybki montaż i są produkowane według konkretnych wymagań klientów. Przy eksploatowaniu przenośnika w pokładach pochyłych należy użyć w zależności od nachylenia pokładu odpowiedni typ zakotwienia.

  • wydajność transportowa do 3500 t/h
  • łączna moc napędów do 3 x 855 kW
  • stacja wysypowa – boczna, czołowa lub przesyp krzyżowy
  • napinająca stacja zwrotna
  • łańcuch transportwy do wiel. 42 mm
  • walcowany lub odlewany profil E
  • koryta o szerokości do 1300 mm

 

Podstawowe części przenośników zgrzebłowych

Do podstawowych części przenośników zgrzebłowych należą stacja napędowa i stacja zwrotna. Części te są wyposażane w silniki elektryczne w wykonaniu ognioszczenym podobnie jak i inne elementy, które muszą spełniać wymaganie ognioszczelności.

Stacje napędowe są wyposażone w jednostki napędzające, które tworzy rama napędowa i silnik elektrycznych (jednobiegowy, dwubiegowy, silnik z przekształtnikiem częstotliwości) z przekładnią. Połączenie między silnikiem a przekładnią zapewnia sprzęgło hydrauliczne lub sprężyste. Po stronie wyjściowej przekładni w niektórych przypadkach jest umieszczone sprzęgło zębate zapewniające prostszy montaż/demontaż bębna napędowego z ramy silnika. Na przenośnikach zbiorczych najczęściej używa się teleskopowych stacji napędowych, za pomocą których zapewnia się dostateczne naprężenie łańcucha.

Stacja zwrotna może być zaprojektowana w różnych wykonaniach. W razie zastosowania jednostki napędowej zawsze chodzi o identyczną jednostkę napędową jak stacja napędowa. Stacja zwrotna może być także wyposażona w napinanie, które zapewnia potrzebne naprężenie łańcucha transportowego podczas pracy przenośnika zgrzebłowego.

Podstawę przenośnika zgrzebłowego tworzy także koryto. Długości poszczególnych koryt wynoszą 0,5 m, 0,75 m, 1,5 m oraz 1,75 m.

Łańcuchy stosowane są ogniwowe o wielkościach od 14 x 50 do 42 x 146. Zgrzebła są przyłączone do łańcuchów kabłąkami (w razie użycia mniejszych łańcuchów) lub nakładkami, które wchodzą w skład zgrzebeł.

Follow us
Copyright © OSTROJ a.s., 2012. | Site map
OSTROJ a.s. - významný výrobce důlních strojů a dalších strojírenských produktů s více než 70-ti letou tradicí výroby.
design by EVici tvorba www stránek a e-Shopů, System rental of online store UPgates