info@ostroj.cz

 +420 553 872 111

Back

Obudowy zmechanizowane

Obudowy zmechanizowane należą do najważniejszych wyrobów naszej spółki. Ich produkcja w spółce  OSTROJ a.s. posiada długoletnią tradycję, bowiem początek rozwoju i produkcji odnosi się do roku 1963. Za czas swojej działalności firma wyprodukowała tysiące obudów, które zmieniły wizerunek czeskiego górnictwa i przyniosły wzrost wydobycia oraz bezpieczeństwo warunków pracy.

Każdy typ obudowy zmechanizowanej jest rozwiązywany specjalnie dla konkretnych warunków eksploatacyjnych oraz zgodnie z wymaganiami klienta.

Obudowy zmechanizowane są przeznaczone przede wszystkim do zabezpieczenia przestrzeni ścianowej przy eksploatacji cienkich, średnich i grubych pokładów. Spełniają one funkcję podparcia nadkładu nad przestrzenią roboczą ściany.

Przy konstruowaniu obudów zmechanizowanych brane jest pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo personelu obsługującego, jak również  skomplikowane warunki górniczo-geologiczne. Urządzenie jest konstruowane do niezawodnej pracy z żywotnością przekraczającą 15 lat, przy czym nacisk jest kładziony na pracę w ruchu ciągłym.

Obudowy zmechanizowane są produkowane także w wersji przeznaczonej do pokładów zagrożonych tąpaniami górotworu, u tych obudów stojaki sekcji są wyposażone w urządzenie antytąpaniowe. Sekcje obudów zmechanizowanych oferujemy w podziałkach do 2,0 m, o średnicy stojaków hydraulicznych do 400 mm zapewniających podporność sekcji nawet 1150 t. Podstawową jednostką tych obudów są sekcje, które zwykle składają się ze spągnicy, stojaków hydraulicznych, stropnic, osłony odzawałowej, mechanizmu lemniskatowego, urządzenia przesuwnego, innej hydrauliki siłowej oraz sterowniczego systemu hydraulicznego.

Sekcje obudowy są rozwiązane modułowo w wykonaniu strugowym i kombajnowym i mogą zostać wyposażone w różne modyfikacje spągnic, stropnic, stojaków, zraszania i sterowania, względnie w osprzęt do pracy w pokładach pochyłych zagrożonych tąpaniami.

Ważną część w ofercie obudów zmechanizowanych OSTROJ stanowi typoszereg przeznaczony do zabezpieczania stropu przy kombajnowej eksploatacji pochyłych i stromych pokładów węglowych o sypanej podsadzce lub na zawał. W podanych warunkach obudowa jest dostosowana do pracy z przenośnikiem zgrzebłowym (dla pokładów pochyłych) lub bez przenośnika zgrzebłowego (dla pokładów stromych).

Wszystkie nasze obudowy przechodzą wymagające testowanie w akredytowanych laboratoriach badawczych, które symuluje warunki pracy w kopalni i przez to sprawdzi ich bezpieczeństwo i żywotność przy ekstremalnych sposobach obciążania.

Integralną częścią naszych dostaw jest działalność doradcza i szkoleniowa, asystencja specjalistów przy instalacji technologii na kopalni, szybki serwis, jak również remonty średnie i kapitalne dostarczonych technologii.

Follow us
Copyright © OSTROJ a.s., 2012. | Site map
OSTROJ a.s. - významný výrobce důlních strojů a dalších strojírenských produktů s více než 70-ti letou tradicí výroby.
design by EVici tvorba www stránek a e-Shopů, System rental of online store UPgates