Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

 

 

Zpět

OSTROJ a.s. se loučil se starým továrním komínem

Vytvořeno: 13. 08. 2012

 Pro ty, kteří neznají historii tohoto objektu, uvádíme, že komín byl vystavěn v roce 1962 v rámci rozšíření objektu uhelného úložiště a kotelny z roku 1955. Tato kotelna však již od roku 1988 nesloužila svému účelu. Otopná soustava prošla modernizací a v centrální plynové kotelně došlo k přechodu z tuhých paliv na zemní plyn. A tak budova uhelné kotelny chátrala a v roce 2007 byla zdemolována. Komín byl ale ponechán se záměrem využít jeho tělo k reklamním účelům. Po provedené komplexní prohlídce technického stavu a kvůli vysokým nákladům vynucených oprav komínu bylo ale rozhodnuto o jeho demolici. Dalším důvodem k demolici komínu, a to včetně přilehlého centrálního rozdělovače horkovodu a dílny energetiky, bylo vytvoření volného prostoru pro případnou budoucí investiční výstavbu nových provozů a objektů. Tolik z historie.
Přípravy demoličních prací komínu s sebou nesly spoustu administrativním úkonů, obzvláště pak proces schvalování u báňského úřadu, který kladl spoustu podmínek pro zajištění hladkého průběhu demolice. Schválení demolice takovéhoto objektu za pomocí trhaviny byl běh na dlouho trať, ale nakonec se vše zvládlo v požadovaném termínu a mohlo být přistoupeno k organizaci demoličních prací.
Představenstvem společnosti bylo rozhodnuto o termínu odstřelu komínu začátkem měsíce srpna. Na tento termín byly plánovány demolice i ostatních objektů, o kterých jsme psali v minulém čísle – konkrétně část energomostu a torzo uhelné kotelny (centrální rozdělovač horkovodu a dílny energoúdržby). Počátkem července si realizátor demoličních prací přebral staveniště, a mohl tak zahájit demoliční práce. Objekty byly odpojeny od všech energií a vyčištěny od zbytkového drobného materiálu. Následná demolice torza uhelné kotelny za použití hydraulických nůžek o síle 18 tun byla otázkou dvou dnů. Během nich byly objekty – vyjma komínu – zcela sneseny a ocelový šrot vytříděn. Následná demolice energomostu spočívala v oddělení části energomostu určené k demolici od části, která ještě bude sloužit svému účelu. Hydraulické nůžky lehce, bez namáhavé lidské práce naporcovaly části energomostu a během dvou dnů byly ocelové části a skelná vata z horkovodu baleného zdroje tepla zvlášť uloženy v kontejnerech.
Příprava odstřelu komínu začala asi týden před naplánovaným termínem. Spočívala v administrativních úkonech, a to v ohláškách přesného termínu odstřelu báňskému úřadu, dále interní komunikací a zajištěním seznamu osob pracujících v den odstřelu v areálu, aby se tak zabránilo nekontrolovatelnému pohybu osob po areálu. V den odstřelu byla zajištěna ochranná pásma, která nesměla být narušena bez vědomí střelmistra. Byly informovány Hasičský záchranný sbor v Opavě a Správa železniční dopravní cesty jako správce tratě v úseku Opava-východ – Hlučín, která informovala střelmistra o dočasné odstávce tratě v čase odstřelu. Aby se předešlo možným rizikům, bylo zajištěno v celém areálu vypnutí všech energií, a to odpojením větve vysokého napětí v rozvodně ve Velkých Hošticích.
Kvůli otvorům pro sopouchy nebylo možné komín odstřelit hned u země (to by bylo možné jen tehdy, kdyby se všechny otvory zazdily do metrové tloušťky zdiva), a tak se muselo kolem komínu postavit lešení do výšky pěti metrů. Do komínu – v místě směru pádu – bylo navrtáno asi padesát otvorů a byly vybourány dvě kapsy, které měly usměrnit místo pádu. Ráno v den odstřelu – za vyjádření meteorologické stanice, že nebudou ten den žádné bouřky – byly otvory naplněny výbušninou o celkové váze osm kilogramů. K odstřelu došlo přesně ve 14.15 hodin po přejezdu vlaku z Kravař do Opavy-východ.
Po pádu komínu na námi vytyčené místo okamžitě přijela k místu spadlého komínu dvě hasičská auta z požárního sboru v Komárově a také naše požární skupina, která měla přichystanou vodu z hydrantů – s úkolem zabránit šíření prachu do areálu OSTROJ a.s. Jejich zásah ale nakonec nebyl potřeba, protože prach se šířil směrem na trať. Během několika následujících dnů pak demoliční firma odvezla na skládku veškerou suť. Celé staveniště bylo srovnáno do výšky okolního terénu a byla navezena hlína pro zatravnění části plochy. Vzniklý volný prostor tak může být využit pro případnou investiční výstavbu nových provozů a objektů dle dalších budoucích záměrů představenstva společnosti.

 

Galerie
Následujte nás
Copyright © OSTROJ a.s., 2012. | Mapa stránek
OSTROJ a.s. - významný výrobce důlních strojů a dalších strojírenských produktů s více než 70-ti letou tradicí výroby.
design by EVici tvorba www stránek a e-Shopů, System pronájem e-shopu UPgates